Liên Hệ | English
Danh Mục
Giới thiệu
Phổ biến kiến thức
Tư vấn
Cuộc sống sau điều trị
Bệnh học ung thư
Dịch vụ y tế
Ung thư trẻ em
Công trình nghiên cứu
Diễn dàn
Tin tức & Sự kiện
Hợp tác
Liên hệ
Đường dây nóng
Liên Kết Website
Tìm kiếm
 
Counter engine
HTML Hit Counters
Giới thiệu

U LYMPHO T LENNERT (LYMPHO – BÁN LIÊN)

U lympho T Lennert (lympho – bán liên). Nhuộm HE x 400
U lympho T Lennert (lympho – bán liên). Nhuộm CD20 (x 400) dương tính ở các tế bào B còn sót lại.
U lympho T Lennert (lympho – bán liên). Nhuộm CD68. Các tế bào bán liên (mô bào) dương tính mạnh với CD68
U lympho Lennert (lympho – bán liên). Nhuộm Ki-67 x 400. Các tế bào T và mô bào đều có tỷ lệ tế bào đang tăng sinh cao

CREDCA

Giới thiệu chung

1/16/2024 12:34:07 AM
<p><strong>Chuyen cua chau Nguyen Ngoc Khanh</strong></p>
<p>Anh <strong>Đặng Đ&igrave;nh Thiết</strong><br/>(ảnh chụp năm 2006)</p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>