Liên Hệ | English
Danh Mục
Giới thiệu
Phổ biến kiến thức
Tư vấn
Cuộc sống sau điều trị
Bệnh học ung thư
Dịch vụ y tế
Ung thư trẻ em
Công trình nghiên cứu
Diễn dàn
Tin tức & Sự kiện
Hợp tác
Liên hệ
Đường dây nóng
Liên Kết Website
Tìm kiếm
 
Counter engine
HTML Hit Counters
Giới thiệu

Công trình nghiên cứu từ 2001 - 2004

1.      Hoá mô miễn dịch thụ thể estrogen và progesteron trong ung thư vú. Lê Đình Roanh và cs. Y học Việt nam. Phụ trương. Chuyên đề giải phẫu bệnh - Y pháp. Tổng hội y dược học Việt nam-2001.

2.      Nghiên cứu đặc điểm hình thái và phân loại bệnh học ung thư cổ tử cung. Lê Đình Roanh. Tuyển tập công trình khoa học nghiên cứu sinh. Trường Đại học y Hà nội. Nhà xuất bản y học. 1997. 3B: 100-103.

3.      Nghiên cứu hình thái học 134 trường hợp u buồng trứng ác tính gặp tại bệnh viện K. Lê Đình Roanh và cs. Tạp chí Y học Thực hành. Số (431) 10/2002 - Chuyên đề ung thư học.

4.      Nghiên cứu thụ thể của yếu tố phát triển biểu mô trong ung thư biểu mô tuyến vú bằng nhuộm hoá mô miễn dịch. Lê Đình Roanh và cs. Y học thành phố Hồ Chí Minh. Số đặc biệt chuyên dề giải phẫu bệnh. Phụ bản của tập 5.

5.      Phân loại mô học và độ mô học ung thư biểu mô tuyến vú thể nội ống. Lê Đình Roanh và cs. Tạp chí thông tin y dược. Số chuyên đề ung thư tháng 8/2000. Hội thảo quốc tế phòng chống ung thư-Hà nội 2000. Bộ y tế. Viện thông tin y học trung ương. 178-181

6.      Tiên lượng carcinome tuyến vú dựa trên nghiên cứu hoá mô miễn dịch. Lê Đình Roanh. Y học Thực hành số 489 – 2004.

7.      Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật hoá mô miễn dịch trong chẩn đoán một số bệnh ung thư. Lê Đình Roanh và cs (2004). Đề tài cấp bộ.

8.      Progesterone receptor by immunohistochemistry and clinical outcome in breast cancer: a validation study. Le Dinh Roanh et al. Modern Pathology (2004) 17, 1545-54.Giới thiệu chung

7/16/2007 11:03:05 AM
<p><strong>Chuyen cua chau Nguyen Ngoc Khanh</strong></p>
<p>Anh <strong>Đặng Đ&igrave;nh Thiết</strong><br/>(ảnh chụp năm 2006)</p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>