Liên Hệ | English
Danh Mục
Giới thiệu
Phổ biến kiến thức
Tư vấn
Cuộc sống sau điều trị
Bệnh học ung thư
Dịch vụ y tế
Ung thư trẻ em
Công trình nghiên cứu
Diễn dàn
Tin tức & Sự kiện
Hợp tác
Liên hệ
Đường dây nóng
Liên Kết Website
Tìm kiếm
 
Counter engine
HTML Hit Counters
Bệnh học ung thư

Ung thư thực quản sớm trên một thực quản Barett

Nhuộm Hematoxyline – Eosine. Phóng đai 400 x Các tế bào u có kích thước lớn, hạt nhân lớn, mất cược tính rõ rệt.
Nhuộm Hematoxyline – Eosine. Phóng đai 400 x Các tế bào u có kích thước lớn, hạt nhân lớn, mất cực tính rõ rệt. Một số tế bào có hai hạt nhân lớn.

CREDCA

Hệ thống cơ quan

Mô học của các u buồng trứng 7/21/2008 9:26:39 AM
SACÔM HUYẾT QUẢN VỚI HÌNH ẢNH TẾ BÀO HẠT 12/4/2007 3:08:09 PM
BỆNH HỌC U NÃO 9/24/2007 8:35:42 AM

Trường hợp đặc biệt

U NGUYÊN BÀO TẠO MEN 11/13/2007 2:49:43 PM

U LYMPHO

U LYMPHO T LENNERT (LYMPHO – BÁN LIÊN) 11/28/2007 8:56:58 AM

LYMPHOMA

T- cell Lennert’ s lymphoma 11/28/2007 9:06:55 AM
<p><strong>Chuyen cua chau Nguyen Ngoc Khanh</strong></p>
<p>Anh <strong>Đặng Đ&igrave;nh Thiết</strong><br/>(ảnh chụp năm 2006)</p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>