Liên Hệ | English
Danh Mục
Giới thiệu
Phổ biến kiến thức
Tư vấn
Cuộc sống sau điều trị
Bệnh học ung thư
Dịch vụ y tế
Ung thư trẻ em
Công trình nghiên cứu
Diễn dàn
Tin tức & Sự kiện
Hợp tác
Liên hệ
Đường dây nóng
Liên Kết Website
Tìm kiếm
 
Counter engine
HTML Hit Counters
Giới thiệu

U NGUYÊN BÀO TẠO MEN

1. U nguyên bào tạo men typ đơn nang

   
Nhuộm HE x 250 Nhuộm hoá mô miễn dịch Ki-67(+) x 400

 

Nhuộm hoá mô miễn dịch CKAE1/3(+) x 250

 

 
Nhuộm hoá mô miễn dịch CKAE1/3(+) x 400
2. U nguyên bào tạo men typ flexiform
   
Nhuộm HE x 250 Nhuộm HMMD CKAE1/3(+) x 400
3. U nguyên bào tạo men typ biểu bì 

 

   
Nhuộm HE x 250 Nhuộm hoá mô miễn dịch Ki-67(+) x 400

 

   
Nhuộm HE x 100 Nhuộm hoá mô miễn dịch Ki-67(+) x 400

  4. U nguyên bào tạo men typ nang

 

   
Nhuộm HE x 100 Nhuộm hoá mô miễn dịch Ki-67(+) x 250

 

Nhuộm hoá mô miễn dịch CKAE1/3(+) x 250

5. U nguyên bào tạo men typ nang

   
Nhuộm HE x 250 Nhuộm hoá mô miễn dịch Ki-67(+) x 250

6. U nguyên bào tạo men typ nang có ổ sừng hoá

   
Nhuộm HE x 400 Nhuộm hoá mô miễn dịch Ki-67(+) x 400

7. U nguyên bào tạo men dạng tế bào đáy  (HEx250)

CREDCA

Giới thiệu chung

7/16/2007 11:03:05 AM
<p><strong>Chuyen cua chau Nguyen Ngoc Khanh</strong></p>
<p>Anh <strong>Đặng Đ&igrave;nh Thiết</strong><br/>(ảnh chụp năm 2006)</p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>
<p><strong>Sach da xuat ban</strong></p>